Potrzebujesz pomocy w doborze produktu?     Tel: 732 532 732   /   biuro@docieplenia.pl
Docieplenia poddaszy

Rozpoczęcie i prowadzenie robót

od strony formalno-prawnej


Wszelkie roboty budowlane związane z ocieplaniem mogą zostać przeprowadzone po spełnieniu wymagań, które określone zostały w ustawie „Prawo budowlane”. Wedle przepisów każdy inwestor ma obowiązek:

- Zgłoszenia odpowiedniemu organowi zamiaru realizacji docieplenia. Dotyczy to dachów budynków, a także ścian o wysokości do 12 metrów.

- Zdobycia pozwolenia na budowę – we wszystkich pozostałych przypadkach.

Samo zgłoszenie robót jest zadaniem dużo łatwiejszym, nie wymaga bowiem dołączania kompletnej dokumentacji technicznej. Należy jedynie określić zakres, rodzaj i sposób wykonania prac, a także określić przewidywany termin rozpoczęcia działań (co najmniej miesiąc od zawiadomienia urzędu). Do zgłoszenia dołączyć trzeba również oświadczenie inwestora o prawie dysponowania budynkiem do celów budowlanych, a także mapkę terenu działki z zaznaczoną nieruchomością. W zależności również od stopnia skomplikowania zaplanowanych robót i przyjętej technologii, przedstawić należy dodatkowo odpowiednie rysunki.

Pozwolenie na budowę wymagane jest dla budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także obiektów budowlanych niebędących budynkami. Do wniosku o uzyskanie stosownego pozwolenia na rozpoczęcie prac dołączyć należy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, a także 4 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego. Dokumentacja tego typu podlegać będzie sprawdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nałożony zostanie obowiązek ich usunięcia w określonym czasie. W przypadku niedopełnienia terminu organ ów wyda decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Prace dociepleniowe rozpocząć można dopiero po:
- zarejestrowaniu dziennika budowy
- złożeniu oświadczenia kierownika robót
- uzyskaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę
- powiadomieniu Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o planowanym rozpoczęciu prac co najmniej tydzień przed tym terminem.

porady specjalistów

dowiedz się wszystkiego o docieplaniu


Ocieplanie nowego domu
Materiały do ocieplania: na co zwrócić uwagę?
Styropian: dlaczego jest stosowany do ocieplania?
Jak ocieplić poddasze?
Jak się przygotować do ocieplania domu?
Kiedy zwiększać grubość ocieplenia?
Ocieplanie balkonu
Ocieplanie domu drewnianego
Jak docieplić dom?
Jak ocieplić dom od wewnątrz?
Kiedy ocieplać dom od wewnątrz?
Izolacja fundamentów
Izolacja podłogi na gruncie
Ocieplanie stropu
Jak dom traci ciepło?
WIĘCEJ PORAD